HAK-İŞ
"Emeğe Saygı" TEMALI
ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI

Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonlarından biri olan HAK-İŞ el emeğiyle, beyin gücünü; zanaatla, sanatı birlikte ele alarak yürüttüğü çalışmalarına 2012 yılında yeni bir boyut kazandırmış “Emeğe Saygı” temalı ödüllü bir kısa film yarışması düzenlemiştir. HAK-İŞ gösterilen yoğun ilgiden ve çıkan ürünlerin niteliklerinin üst düzey olmasından cesaret alarak savunduğu ilkelerin, görüntünün dünyasında da karşılık bulması için bu yarışmanın her yıl düzenlenmesine karar verdi.

Yarışmamızın bu yıl onuncusu büyük bir gururla gerçekleştirilecektir. Ulusal ve uluslararası alanda büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmamızın konusu "EMEK" olarak belirlenmiştir. Yarışma ile "Emek" konulu filmlerin sayısının artırılması ve bu alanda "emek veren" yapımcıların biraraya gelebileceği bir platformun oluşturulması amaçlanmaktadır.

HAK-İŞ Kısa Film yarışması ile;

 • Sinema ve sanat dünyasında emek temasının daha fazla gündeme alınması konusunda farkındalık oluşturmak.
 • Ulusal ve uluslararası alanda emeğin; bilgi, sanat ve kültürle buluşmasını sağlayarak bir sentez oluşturabilmek. Toplumun geniş kesimlerini bu sentezden haberdar edebilmek.
 • Ulusal ve uluslararası alanda emek teması üzerinden işçi kavramına yeni bir boyut kazandırmak.
 • Emek temasının ulusal ve uluslararası kültür ve sanat alanında doğru ve emek dünyasına katkı sunacak bir şekilde tartışılmasını sağlamak.
 • HAK-İŞ Konfederasyonu’nun savunduğu ilkelerin sanat dünyasında da karşılığını bulmasını sağlamak.
 • Ulusal ve uluslararası alanda yeni bir sendikal medeniyet inşasına kültürel katkı sağlamak ve bunu daha da ileri boyutlara taşımak.
 • Erdemli bir sendikal inşa için insanı ve emeği merkezine alan farklı bir bakış açısı oluşturabilmek.
 • Üst düzey nitelikli çalışmaların, kamuoyuna duyurulmasına yardımcı olabilmek.
 • HAK-İŞ Konfederasyonu’nun, hakların savunuculuğunu üstlenmesi yönünde, Sinematografik materyaller aracılığı ile ‘Emek’ hareketinin, ulusal ve uluslararası platformlarda farkındalığını arttırmak.
 • Teknik ve görsel açıdan değerlendirmelere tabii tutulan ürünlerin niteliklerinin artmasını sağlamak.
 • Özellikle çalışanların sinema ve kültür sanat alanında faaliyetler yürütmesi, gençlerin, (daha çok üniversitelerin İletişim Fakültesi – Radyo Televizyon ve Sinema, Sinema ve Görsel Sanatlar Bölümlerinde öğrenim gören) sanatsal bakış açısı ile ‘Emek’ temasını işlemesine olanak sağlamak ve teşvik etmek.
 • Uluslararası alanda Emeğe Saygı konusunda bilinç ve duyarlılık oluşturmak, işbirliği ve dayanışmaya katkı sağlamak.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ, 2012 yılından bu yana gerçekleştirdiği Kısa Film Yarışması için bir ödül töreni düzenlemekte ve söz konusu tören, kültür ve sanat dünyası ile siyaset ve sendikal dünyanın bir araya geldiği bir platform olmaktadır.

HAK-İŞ Kısa Film Yarışmasına,
2012 yılında 67 proje,
2013 yılında 55 proje,
2014 yılında 72 proje,
2015 yılında 52 proje,
2016 yılında 129 ülkeden 6.033 proje,
2017 yılında 124 ülkeden 5.404 proje,
2018 yılında 128 ülkeden toplam 4.104 proje,
2019 yılında 214'ü Türkiye'den olmak üzere 119 ülkeden toplam 4.046 proje,
2020 yılında 120 Ülkeden 4 bin 217 film proje ve
2021 yılında 114 ülkeden 4 bin 97 film proje ve
2022 yılında ise 128 ülkeden 4.034 film projesi ile başvuruda bulunulmuştur.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ bu yıl da "Emeğe Saygı" temasıyla 12. kez Uluslararası Kısa Film Yarışması gerçekleştirecektir.

Kısa film yapımcı ve yönetmenlerinin “EMEK” konulu filmleriyle yarışmamızda buluşması temel hedefimizdir. Bu amaçla geçmiş yılların da tecrübesiyle çalışmalarımızı yoğunlaştırarak devam ediyoruz.


HAK-İŞ
KONFEDERASYONU