HAK-İŞ KONFEDERASYONU

Türkiye'nin en büyük işçi sendikaları konfederasyonlarından birisi olan HAK-İŞ, 22 Ekim 1976 tarihinde ANKARA'da kurulmuştur.

Belli prensipler doğrultusunda yeni ve orijinal bir ses olarak Türk Sendikacılığına adımını atmış olan HAK-İŞ, bugüne değin bu özelliğini prensiplerine bağlı kalarak ve istikrarlı bir çizgi takip ederek sürdüre gelmiştir.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ULUSAL PROJE ÇALIŞMALARI

1.Mesleki Eğitim Sosyal Ortaklıkları Geliştirme Projesi-MESOG
2.Konut Teknisyenliği Mesleki Eğitim Projesi
3.İşçi ve İşveren Kesiminde Üreme Sağlığı Konusunda Farkındalık Yaratma Projesi
4.Şanlıurfa’da Çocuk İşçilerin Ailelerine Mesleki Eğitim Sağlanması Suretiyle En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Projesi
5.Sosyal Diyalog Yoluyla Belediyelerde İşyeri Bilgilendirme ve Danışma Konseyleri İçin Özgün Model Oluşturma Projesi
6.İş Kanununun Etkin Uygulamasında İkili Sosyal Diyalog Modeli Oluşturma Projesi
7.Afet Stratejisi İşletim Paketi (ASJİP) Yöneticisi Eğitim Projesi
8.İşsizlikle Mücadelede Yerel Yönetimlerle Sosyal Ortaklıklar Kurma Projesi
9.Sosyal Diyalog Yoluyla Tekstil Sektöründeki Kadınların Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi
10.Sosyal Diyalog Yoluyla Yenilikçi Mesleki Eğitim Programlarının Oluşturulması Projesi
11.Medya Örgütlenmesi Yoluyla Çocuk İşçiliğine Karşı Farkındalık Geliştirme
12.Demir-Çelik Sektörüne Genç İşgücü Yetiştirme Projesi
13.Yenilikçi Mesleki Eğitim Modülleriyle Gıda Sektöründe İstihdam Yaratma Projesi
14.CNC Torna Tasarım Ve Üretim (CAD/CAM) Operatörü Yetiştirme Projesi- Devam
15.Yenilikçi Mesleki Eğitim Modülleriyle Orman İşçisi Yetiştirme Projesi- Devam
16.Sosyal Diyalog ve Eğitim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi - Devam
17.Medya Örgütlenmesi Yoluyla Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Projesi - Devam


GERÇEKLEŞTİRİLEN ULUSLAR ARASI PROJE ÇALIŞMALARI

1.Almanya Sendikalar Konfederasyonu (DGB) ile ortaklaşa Almanya Çalışma Bakanlığı desteği ile “Alman-Türk Sendika Diyaloğu – Sosyal Diyaloğun Teşvik Edilmesi ve Sendikaların İçerisinde Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinin Tartışması Projesi
2.Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’deki Sendikalarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Geliştirme Projesi
3.JVET Projesi
4.İsveç TCO ve LO ortaklığında yürütülen “Çalışma Hayatında Kadın-Erkek Eşitliği ve İş Sağlığı İş Güvenliği Eğitim “Projesi
5.ETUC koordinasyonunda Ortak Çalışma Kültürü Oluşturmak: İşçiler Birarada Projesi
6.Raylı Sistemler Teknolojisi İşletme Modüllerinin Revizyonu Ve Avrupa Kredi Transfer Sistemine Uyarlanması Projesi - Devam


HAK-İŞ KONFEDERASYONU’NUN İÇİNDE BULUNDUĞU DAİMİ KURUM, KURUL, KOMİSYON, KOMİTE, PLATFORMLARI ULUSAL KOMİTE, KURUL VE KONSEYLER

- Ekonomik ve Sosyal Konsey
- Mesleki Yeterlilik Kurumu
- Çalışma Meclisi- 144 Sayılı ILO Üçlü Danışma Kurulu
- Sosyal Güvenlik Danışma Kurulu
- Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu
- İş Sağlığı ve Güvenliği Ulusal Konseyi
- İş-Kur Ulusal İstihdam Politikası Danışma Komitesi
- İş-Kur İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu
- İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları
- Ulusal Gözlemevi
- İŞKUR Genel Kurulu
- Ç.S.G.B. İstihdamı Teşvik Komisyonu- Sivil İnisiyatif
- Sivil İnisiyatif Genel Sekreterler Komitesi
- TR- AB Sendikal Koordinasyon Komitesi
- Özelleştirme Sosyal Destek Projesi Ulusal Danışma Kurulu
- DPT Özel İhtisas Komisyonları
- İnsan Hakları Kurulu
- Sanayi Bakanlığı Tüketici Konseyi
- Reklam Kurulu
- Ulusal Tüketiciler Platformu
- Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu
- Birleşmiş Milletler Ortak Programı Herkes İçin İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı Ulusal Teknik Ekip
- İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı İzleme Değerlendirme Kurulu
- YOİKK İstihdam Teknik Komite- Sanayi Stratejisi İzleme ve Koordinasyon Kurulu


ULUSLARARASI KOMİTELER

- Türkiye AB Karma İstişare Komitesi
- ETUC Genel Kurulu ve İcra Komitesi
- ITUC Genel Kurulu ve İcra Konseyi
- PERC (PAN-Avrupa Bölgesel Konseyi) İcra Komitesi
- ITUC AP (Asya Pasifik) Genel Kurulu Ve İcra Kurulu
- ITUC Kadın Komitesi Genel Kurulu
- ETUC Kadın Komitesi Genel Kurulu
- PERC (PAN-Avrupa Bölgesel Konseyi) Kadın Komitesi Genel Kurulu
- ITUC Gençlik Komitesi Genel Kurulu
- ITUC Dünya Daimi Gençlik Komitesi
- ETUC Gençlik Komitesi Genel Kurulu
- PAN-Avrupa Bölgesel Konseyi Gençlik Komitesinde Başkan Yardımcılığı
- IIRA
- ILO Genel Kurulu


HAK-İŞ
KONFEDERASYONU